Музейните ателиета целят задълбочаване познанията по история и култура, усвояване на нови знания и умения, забавление в свободното време. Предлагани на различна социална публика, по различни теми, най-посещавани са тези, свързани с традициите и обичаите, с краезнаниетото и родоизследването. Най-активни участници в тях са младите хора.

В рамките на ателието участниците получават знания посредством лекции,   беседи и презентации и досег до автентични образци; усвояват начините за работа в специализираната библиотека и архива на музея; усъвършенствуват заниманията си и придобиват сръчности и умения. Участниците получават материали, компетентна помощ от експертите и възможности за изява. Те имат право да изработят за свои потребности зададените задачи, да бъде обявено авторството им, да поканят и включат свои приятели в инициативата, да се връщат многократно.