Цени

Цени на входни билети и екскурзоводски беседи в
Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян

1. Вход за индивидуални посетители:
-  възрастни – 5.00 лв.
-  учащи и пенсионери – 2.00 лв.

2. Вход за организирани групи:
- възрастни над 10 човека – 3.00 лв.
- учащи и пенсионери над 10 човека – 1.00 лв.

3. Вход за лица с трайни увреждания – безплатно.

4. Вход за деца до 7 години – безплатно.

5. Вход за гостуващи изложби – 1.00 лв.

6. Семеен билет (2 възрастни и 2 деца) – 7.00 лв.

7. Екскурзоводска беседа (обзорна на български език) – 10.00 лв. 

8. Екскурзоводска беседа (обзорна на български език с превод) – 15.00 лв. 

9. Екскурзоводска беседа (обзорна на английски език) – 20.00 лв.

10. Екскурзоводска беседа (тематична на български език) – 5.00 лв.

11. Безплатно посещение на постоянна експозиция – всяка последна сряда на месеца

12. Безплатно посещение на постоянната експозиция за дарители на музея, членовете на „Клуб на приятелите на РИМ - Смолян и членове на ИКОМ - срещу персонална карта.

 

Такси и услуги, които се извършват в Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян

14. За заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния и обменния фонд на музея:
а) за първа страница – 5.00 лв.
б) за всяка следваща страница – 2.50 лв.

15. За извършване на справка за наличието на документи и движими  паметници на културата в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея:
а) за устна справка – 7.00 лв.
б) за писмена справка – 10.00 лв.

16. За издаване на удостоверение (сертификат) за идентифициране на движим паметник на културата:
а) за една движима културна ценност – 15.00 лв.
б) за група от движими културни ценности със сходни характеристики, включително монети и монетовидни предмети – 50.00 лв.
в) за колекция от движими културни ценности – 100.00 лв.

17. За издаване на удостоверение за извършена идентификация на предмети, които по смисъла на Закона за културното наследство не са културни ценности:
А) машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и експозиционна стойност:
- за една монета/монетовиден предмет – 10.00 лв.
- за група монети/монетовидни предмети от 2 до 50 броя – 9.00 лв. за всяка монета/монетовиден предмет
- за група монети/монетовидни предмети над 50 броя – 8.00 лв. за всяка монета/монетовиден предмет
Б) машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори, или са произведени в големи количества, не притежават значима културна, научна или художествена стойност и не са свързани с историческа личност или събитие:
- за един предмет – 10.00 лв.
- за група предмети от 2 до 50 броя – 9.00 лв. за всеки предмет
- за група предмети над 50 броя – 8.00 лв. за всеки предмет
В) произведение на изкуството, собственост на български или чужди автори, или такива, които не са по-стари от 50 години:
- за едно произведение – 10.00 лв.
- за група произведения от 2 до 50 броя – 9.00 лв. за всяко произведение
- за група произведения над 50 броя – 8.00 лв. за всяко произведение
- за цикъл/тираж графични произведения до 50 броя – 30.00 лв.
Г) антикварни предмети, не представляващи произведения на изкуството, които не са по-стари от 50 години
- за един предмет  - 10.00 лв.
- за група предмети от 2 до 50 броя – 9.00 лв. за всеки предмет
- за група предмети над 50 броя – 8.00 лв. за всеки предмет
Д) остатъчен материал – отпадъчна субстанция, получена в следствие на човешка дейност, която няма функционално или художествено предназначение – 30.00 лв.

18. За извършване на писмена справка в Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България”:
а) за един археологически обект – 15.00 лв.
б) за копие на регистрационна карта на археологически обект – 7.00 лв.
в) за извършване на археологически обход на територия по заявка:
- до 30 дка – 300.00 лв.
- над 30 дка – 800.00 лв.
19. За издаване на удостоверение, че дадена сграда е недвижима културна ценност – 20.00 лв.

20. За ползване на научен и фотоархив:
а) за 1 заявление - 5.00 лв.          
б) за 1 заявление за собственици на недвижими  културни ценности – 2.00 лв.
в) за ксерокопиране на документи със заверка и заверка на техническа документация, копирана извън музея – 5.00 лв./ стр. (бр);
г) за ксерокопиране на документи и на техническа документация, копирана извън музея от собственици  – 3.00 лв./ стр. (бр);
д) за ксерокопиране на документи без заверка
- А4 едностранно - 0,15 лв./стр.
- А4 двустранно -  0,20 лв./ стр.
е) за предоставяне снимки на цифров носител:
- от цифровата музейна фототека – 2.00 лв. / файл
- при сканиране от филмотеката при музея – 4.00 лв. / кадър
21. За изработване на исторически справки и експертизи:
а) за един обект – 20.00 лв.
б) за група обекти – 100.00 лв.
22. Извършване на писмена справка за фондова наличност:
- за един предмет – 10.00 лв.
- за група предмети – 30.00 лв.

23. За проектиране и аранжиране на:
а) музейни изложби – 250.00 лв.
б) музейни експозиции – 500.00 лв.

24. За ползване под наем на:
а) експозиционни зали (за мероприятие и презентация за 8 часа) – 100.00 лв./ ден
б) изложбен инвентар и технически пособия –  6.00 лв.за 1 бр./ ден
в) за гостуващи изложби повече от 1 ден – 200.00 лв./ден

25. За заснемане на телевизионни предавания, в които институцията не е организатор:
а) в рамките на работното време  – 5.00 лв./ мин.
б) извън работно време –  10.00 лв. мин.

26. Тематични беседи и лекции за групи (не по-малко от 10 човека) извън музея по заявки:
а) на български език – 50.00 лв.
б) на английски език – 60.00 лв.
27. За принтерна разпечатка черно-бяло:
- А4 едностранно – 0.25 лв.
- А4 двустранно – 0.40 лв.
28. За принтерна разпечатка цветно:
- А4 едностранно – 0.65 лв.
- А4 двустранно – 0.80 лв.

29. Такси за правоучастие в обучителни семинари, кръгли маси и научни конференции – 15.00 лв. на участник.