Предлагани услуги

Посещение на атрактивно уредената постоянна музейна експозиция с възможности за тематични беседи за различни исторически епохи и културни факти. За улеснение на посетителите експозицията предлага гидове на книжен носител на шест езика – английски, руски, гръцки, френски, немски и български.
Музейният сграден фонд и съхраняваните в него ценности създават възможност за мобилност на показа в съответствие с бележити събития и годишнини, с традиционния народен календар и в зависимост от интересите на посетителите.

Предлагаме:

  • Временни тематични изложби;
  • Дискусии и конференции по културни проблеми;
  • Образователни програми;
  • Демонстрации и срещи;
  • Представяне на книги;
  • Екскурзоводско обслужване на специализирани културни маршрути в града и близките околности ;
  • Ползване на научен архив и богата специализирана библиотека;
  • Експертна помощ в различни области на историческото познание, краеведението, музейните колекции и експозиции;
  • Регистрация на колекции на физически и юридически лица и издаване на удостоверение (сертификат) за идентифициране на движими културни ценности;
  • Предоставяне за ползване зали и музеен инвентар за срещи, събития и културни поряви.

Постоянната експозиция и площите за временни изложби разполагат със специална платформа за свободен достъп на хора с двигателни увреждания.
Музеят е първият в страната, който предлага пътеводител на постоянната експозиция в брайлов еквивалент.