Екип
 
директор
e-mail:
тел./факс: 0301 6 27 70
Acrobat автобиография
 
  Атанас Киряков
главен уредник, отдел „Фондове”
e-mail:a.kiriakov@museumsmolyan.eu
тел.:
Acrobat автобиография
 
Златка Петрова
гл.уредник, отдел „Връзки с обществеността”
e-mail: z.petrova@museumsmolyan.eu
тел.:
Acrobat автобиография
Отдел „Археология”
Дамян Дамянов
уредник
e-mail:d.damianov@museumsmolyan.eu
тел.:
Acrobat автобиография
 
д-р по археология Николай Бояджиев
уредник
e-mail:n.boyadjiev@museumsmolyan.eu
тел.:
Acrobat автобиография
 
Маргарита Люнчева
уредник
e-mail:
тел.:
Acrobat автобиография
Отдел „История”
 
Цвета Гарова
уредник
e-mail:ts.garova@museumsmolyan.eu
тел.:
Acrobat автобиография
 
  Мария Маргаритова
уредник
e-mail:
тел.:
Acrobat автобиография
„Отдел „Етнография”
Ваня Йорданова
уредник
e-mail:v.jordanova@museumsmolyan.eu
тел.:
Acrobat автобиография

Отдел „Фондове и научен архив”

Блага Илчева
уредник
e-mail:b.ilcheva@museumsmolyan.eu
тел.:
Acrobat автобиография
  Дима Димитрова
консерватор
e-mail:
тел.:
Acrobat автобиография
 
инж. Георги Габровски
консерватор
e-mail:g.gabrovsky@museumsmolyan.eu
тел.:
Acrobat автобиография
 

Отдел „Връзки с обществеността”

Донка Симеонова
уредник
e-mail:d.simeonova@museumsmolyan.eu
тел.:
Acrobat автобиография
 
Тинка Белегова
уредник
e-mail:t.belegova@museumsmolyan.eu
тел.:
Acrobat автобиография
 
Александър Боготлиев
екскурзовод
e-mail:
тел.: 0301 6 27 27, 0879111913
Acrobat автобиография
 
Димитрия Кабакова
екскурзовод
e-mail:
тел.: 0301 6 27 27, 0879 111 915
Acrobat автобиография
 
Анна Болгурова
информатор
e-mail:
тел.: 0301 6 27 27, 0879 111 915
Acrobat автобиография

Административно-финансова служба

  Недялка Карталова
счетоводител
e-mail: accountant@museumsmolyan.eu
тел.: 0301 6 57 51
Acrobat автобиография
 
  Тодорка Димчевска
счетоводител
e-mail: accountant@museumsmolyan.eu
тел.: 0301 6 57 51
Acrobat автобиография
 
  Станка Язова
домакин-деловодител  
e-mail:accountant@museumsmolyan.eu
тел.: 0301 6 57 51
Acrobat автобиография