Проекти

Наши проекти

  1. Организиране, създаване и представяне на фотодокументална изложба "Християнско наследство в Родопите - църкви и манастири"  в Смолян и Солун  Проект по Програма PHARE ТГС България - Гърция: BG 01.06.07-014
    »повече
  2. Издаване на Каталог „Музейни ценности от Смолянска област” по демонстрационен проект в рамките на „Обществен форум „Родопа – гласът на времето” (Културно-историческото наследство – фактор за устойчивото развитие на региона Смолян – Златоград).»повече
  3. Достъпен музей – равни възможности за хората с увреждания»повече
  4. „Музеят – привлекателен център за разностранната си публика”»повече 
  5. „Достъпен музей за хората в неравностойно положение” »повече
  6. „Мобилност на музейна изложба „Родопите през погледа на две изкуства“, с финансовата подкрепа на Министерство на културата»повече
  7. „Адаптиране на работно място за лице с увреждане в РИМ „Стою Шишков” - Смолян” »повече

  8. „Подготовка на временна експозиция „За честта и славата на България“ – по-близка и достъпна за музейната аудитория“ »повече

Проекти, на които сме партньори

Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, е партньор на проектите на общините Смолян, Чепеларе и Рудозем, изпълнени по стартиралата през 2007 г. Програма ФАР - ТГС България - Гърция “Насърчаване на културните, туристическите и човешките ресурси в транс граничния регион” с приоритет социализация на археологически обекти до ХІV век с цел превръщането им в туристически дестинации.»повече

 

Проекти, на които сме подкрепяща организация

През 2006-2007 г. Регионален исторически музей “Стою Шишков”- Смолян е организация, подкрепяща проекта на Община Остелато (Италия) и на Община Смолян “To touch or not to touch”, предназначен за незрящи хора. Целта е да им бъдат предоставени възможности  за запознаване с културното многообразие на региона. В рамките на проекта в залите на музея са организирани ателиета за незрящи на тема „Тъкани и тъкачни техники”, създаден е филм „Да докоснеш планината”. Издаден е „Пътеводител на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян” на брайлов език, с което музеят е новатор за България при приложение на подобна форма за приобщаване към културното наследство на хора в неравностойно положение.»повече