ПРОГРАМА НА МУЗЕЙНО АТЕЛИЕ “МАНИСТЕНИ НАКИТИ”
15 – 30 ЮНИ 2010 г.

         
ДАТА


ЗАНИМАНИЯ


ОТДЕЛИ, КОИТО   
УЧАСТВАТ


ЗАБЕЛЕЖКА
(КЪДЕ СЕ  ПРОВЕЖДА)

 
15.06.2010 г.
13.00 – 17.00 ч.

1. Откриване на музейно ателие “Манистени накити”.
2. Опознавателна среща.

Отдел “Връзки с обществеността”
Гл.уредник “Връзки с обществеността”

Дигитален център
(Ателие)

 

16.06.2010 г.
13.00 – 17.00 ч.

1. За най-старите
манистени накити.
2. Практически занятия.

Отдел “Връзки с обществеността”
Отдел “Археология”
Експозиционно звено

Експозиционни
зали
Ателие

 

17.06.2010 г.
13.00 – 17.00 ч.

1. Българските възрожденски накити.
2. Националната традиция да се изработват накити от маниста.
3. Практически занятия.

Отдел “Връзки с обществеността”
Отдел „Етнография”

Ателие

 

18.06.2010 г.
13.00 – 17.00 ч.

1. Родопската традиция.
2. Умения на мъже.
3. Практически занятия.

Отдел “Връзки с обществеността”
Отдел “Етнография”
Отдел “Фондове”
Отдел “Възраждане”

Експозиционни
зали
Ателие

 

19.06.2010 г.
13.00 – 17.00 ч.

1. Съвременен живот на манистените накити.
2. Практически занятия.

Отдел “Връзки с обществеността”
Експозиционно звено

Ателие

20.06 – 27.06.2010 г.
13.00 – 17.00 ч.

1. Практически занятия.

Отдел “Връзки с обществеността”

Ателие

28.06 – 29.06.2010 г.
13.00 – 17.00 ч.

Заснимане на филм с участниците в ателието.

Отдел “Връзки с обществеността”

Ателие


30.06.2010 г.

13.00 – 17.00 ч.

Заключителна среща. Представяне на изработеното от участниците.

Отдел “Връзки с обществеността”

Експозиционни  
зали