Сградата
През 1983 г. музеят се установява в специално проектирана за целта сграда, намираща се в новопостроения център на обединения Смолян, част от Културния комплекс. Трите емблематични за града културни институции – музей, библиотека, галерия, са разположени над пешеходната зона на амфитеатъра и водната каскада, на характерно място от гледна точка топографията на терена с доминиращо присъствие на величествената родопска природа.
Проектантският колектив на Културния комплекс е оглавен от арх. Антоанета Бръмбарова, един от авторите на цялостното градоустройственото решение на центъра на Смолян, възложено на екип начело с арх. Стойчо Велковски от КНИПИАТ „Главпроект”.
Общата площ на музейната сграда е 3410 м2, от които 1300 м2 са експозиционни зали; 420 м2 - фоайета и пространства за временни изложби; 500 м2 - фондохранилища; 150 м2 - ателиета, лаборатории за реставрация, консервация и фотозаснемане.


Постоянната експозиция и площите за временни изложби разполагат със специална платформа за свободен достъп на хора с двигателни увреждания.
Музеят е първият в страната, който предлага пътеводител на постоянната експозиция в брайлов еквивалент.