СТОЮ НЕДЕЛЧЕВ ШИШКОВ е роден на 27 юли 1865 г. в Устово в семейството на дребен занаятчия и търговец. Едва четиринадесет годишен (1879) започва учителската си дейност в училището при църквата “Св. Богородица” – Устово. Занимава се с такава дейност до 1927 г., като през годините учителства на различни места - освен в Устово, в Орехово, в Чепеларе, в. Асеновград, в Пловдив.
Едновременно Стою Шишков активно се занимава с научно-просветна, стопанска, публицистична, издателска дейност. Той е основоположник и редактор на най-ранните родопски периодични издания: сп.“Родопски старини” (1887-1892 г.), сп. “Славееви гори” (1894 г.), сп.”Родопски напредък” (1903-1912 г.). Посвещава на Родопите и редица самостоятелни издания, като повечето от тях финансира сам.
Неоценим е приносът му като изследовател на Родопите и Тракия. Оставя за поколенията огромно наследство в областта на етнографията, фолклора, езикознанието, демографията, историята и в частност стопанската, музейното дело.
С цялата си обществена, културна и просветна дейност, с активната си гражданска позиция и със своите задълбочени проучвания върху миналото на Родопския край, Стою Шишков по блестящ начин защитава българската национална кауза. На 26 май 1935 г. по време на тържеството в чест на 70-години от рождението му и полувековната му културна дейност, проведено в Пловдив, Стою Шишков дарява 50 000 лева за създаване на Етнографски музей в родното му Устово. Две години по-късно Министерството на просвещението утвърждава изработения от Шишков музеен правилник.
Умира на 27 декември 1937 г. в Пловдив.
 
Паметен знак с барелеф пред входа на музея в Смолян.
Дарение от Фондация „Българска памет – братя Диневи”
Автор: Иван Томанов (2007 г.)