Регионален исторически музей „Стою Шишков”

търси да назначи
консерватор/реставратор на половин щат по документи.

Отговорности:
Реставрация и консервация на музейни културни ценности; подготовка на експонати за изложби; наблюдение върху състоянието на културните ценности във фондовете и експозицията на музея.
Изисквания:
Висше образование степен „магистър” по специалността „Консервация и реставрация”, съгласно изискванията на ЗКН, чл. 164;  добри компютърни умения; познания по английски език са предимство.
Необходими документи при кандидатстване:
Заявление за кандидатстване; Автобиография; Копие на диплома за завършено висше образование според изискванията на обявата и за други образователни квалификации, съотносими към позицията (по желание на кандидата).

Документи се подават в деловодството на РИМ „Стою Шишков” от 10 до 16 ч. всеки работен ден до 30 април 2010 г. или на електронен адрес: museum_sm@mail.bg