22 април - Международния ден на земята

По повод 22 април - Международния ден на земята,  РИМ „Стою Шишков” в партньорство с Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян, Община Смолян, ПМГ “Васил Левски” – Смолян, и доброволци организират редица прояви.
Ученици от Х клас на ПМГ ”Васил Левски”-Смолян, профил „Билогия” с преподавател г-жа Величка Згурова в продължение на два месеца разглеждат и определят растителните билогични видове около музейната сграда. Идеята на образователната програма е да се опознае природното наследство в определено място на нашия град и да бъде популяризирано с цел опазването му. В близост до входа на музейната експозиция са разпознати интересни и редки растителни видове като „гигантска секвоя” и „кедър”. Учениците са издирили любопитни факти за тях и е проведена среща с експерт, който посочва, че трите “секвои” и четирите “кедъра” са засадени в музейния двор през 1983 г. при оформяне на вертикалната планировка в района на Културния комплекс. Дръвчетата по това време са били на 10-12 годишна възраст. Поставените информационни табели пред двата дървестни вида са дело на музейната институция. Това е в в рамките на дългосрочна музейната образователна програма за обогатяване познанията за биоразнообразието в Родопите, насочена към ученици от града.
В 15 часа ще отвори врати обогатената временната изложба „Дивите обитатели на Родопите”- част Втора. Новото, което ще видят посетителите на музея е фотодокументална част, включваща 22 фотоса на Емил Енчев, които представят защитени растителни и животински видове от Източните и Западните Родопи. Те са любезно осигурени от посредничеството на биолога Михаела Йорданова и Община Смолян. 
Емил Енчев е един от водещите български фотографи в областта на природната фотография. Работата му е свързана с популяризиране на идеята за природоползването и съхранението на красотата на природната среда. Негови фотоси са публикувани в чуждестранни и български списания, в екологични проекти и образователни материали. Има принос в развитието на познавателния екологичен туризъм и разработването на природния фототуризъм в България.
Принос за изложбата, в частта за нейното нестандартно аранжиране, има Рашо Митев, който заедно с Михаела Йордановоа са доброволци по проекта.
В рамките на изложбата за пръв път се експонират новооткрити находки при редовни археологически разкопки от специалистите на музея - части от скелети на пещерни мечки. Във връзка с тях, специално за изложбата от Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян, са предоставени кости и зъби на пещерни обитатели от новопроучени пещери на територията на Смолянска община от периода  14 000 г. пр. Хр. до 400-500 г. сл. Хр.
В рамките на инициативата на 22 и 23 април от 9 до 16.30 часа за посетителите на музея е осигурена възможност за прожекции на два природонаучни филма за планината. „Родопите – пътеките на живота” е създаден с финансовата подкрепа на ЕС по проект на Община Смолян. „Каньонът на водопадите – резерват Сосковчето” е по европейски проект на РИОСВ-Смолян.