Добре дошли в сайта на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян. Музеят е най-големият в Средните Родопи. Съхранява веществената памет на обитателите на най-високите части на планината през различните исторически периоди, от праисторическите времена до съвременността. Помещава се в специално построена сграда, ситуирана в модерния административен център на града.

Надяваме се чрез сайта да предизвикаме у Вас интерес да посетите лично музея и непосредствено да се запознаете с автентичните материални свидетелства за миналото и настоящето на Смолянска област, представени в нашите експозиции и изложби, да се включите в нашите ателиета, да ползвате предлаганите услуги.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ” – СМОЛЯН - 2010 г.; 2011 г.; 2012 г. .; 2013 г.; 2014 г.; 2015 г.; 2016 г;