Издаване на Каталог „Музейни ценности от Смолянска област” по демонстрационен проект в рамките на „Обществен форум „Родопа – гласът на времето”

(Културно-историческото наследство – фактор за устойчивото развитие на региона Смолян – Златоград) .

Проектът е разработен и реализиран от екип на РИМ „Стою Шишков” – Смолян, през 2007 г. Изданието е осъществено в рамките на „Обществен форум „Родопа - гласът на времето" (Културно-историческото наследство - фактор за устойчиво развитие на региона Смолян - Златоград)", финансиран от община Смолян, община Златоград, Национален фонд „Култура" и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество чрез Фондация за реформа в местното самоуправление. Целта на проекта е опознаване с цел опазване и популяризиране на значими движими културни ценности, съхранявани в експозициите и фондовете на включените в партньорската мрежа музейни институции. В каталога „Музейни ценности от Смолянска област" са представени 213 подбрани музейни експоната от фондовете на Регионалния исторически музей „Стою Шишков" - Смолян, музейна сбирка „Просветно дело в Средните Родопи" - Златоград, Музейна сбирка с картинна галерия - с. Момчиловци и Етнографска музейна сбирка - с. Широка лъка. Авторският екип, осъществил изданието, е изграден от експертите в смолянския музей Албена Чобанова, Ваня Йорданова, Дамян Дамянов, Елка Пашалиева, Златка Петрова, Катя Сулинаджиева, Николай Бояджиев и Цвета Гарова, и д-р Борислав Бориславов от СУ „Св. Климент Охридски". За фотографиите е привлечен Явор Попов – фотограф-художник, председател на Сдружение „Фотографска академия”. Историческите справки за Смолянския музей и музейните сбирки в Златоград, Момчиловци и Широка лъка са подготвени от Таня Марева. Изданието е на български и на английски език.