Достъпен музей – равни възможности за хората с увреждания

Проектът е реализиран през 2007 г. с финансова подкрепа на Агенцията за хората с увреждания по Програма за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение. Изграденото подемно съоръжение е специално проектирано за залите на музея, разположени на три нива. То дава възможности на хора с двигателни увреждания за свободен достъп до музея като културно пространство и за пълноценно и активно участие в различни музейни инициативи. Съоръжението е едно от първите в страната, изградени за музейни институции и е официално представено пред обществеността през 2007 г. на 3 декември – Международен ден на хората с увреждания.