Новини

--------------------------------------------------

ЛЕТНИ МУЗЕЙНИ ВЕЧЕРИ“  НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ“ - СМОЛЯН

Летни музейни вечери“ се организират от РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, от 20 до 22 август 2019 година на пл. „Свобода“ – Стар център на Смолян. Целта е популяризиране на музейната институция, достигане до широка публика на информация за важни музейни ценности, в съчетание с естетическото удоволствие от досега с изкуството. Идеята  е инициативата да се превърне в устойчиво събитие всяко лято. »повече

--------------------------------------------------

Завърши седмата лятна школа „Ваканция в музея“, организирана от Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян със съдействието на ЕИЦ „Европа Директно“ – Смолян.

Ученическата школа е насочена към създаване на устойчива публика на институцията сред най-малките – децата от 7 до 12-годишна възраст. Тя е алтернатива за осмисляне на свободното време на децата от Смолян и близките селища, както и гостуващи в града. Целите са чрез различни образователни модули да се откриват нови възможности за образование и развлечение. »повече

--------------------------------------------------

Музеят в Смолян защити пореден проект в Министерството на културата

РИМ „Стою Шишков” – Смолян спечели проектно предложение „Национален преглед на музейния плакат – Смолян 2019“. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата по обявена процедура за целева финансова подкрепа на дейности в областта на музейното дело и изобразителни изкуства, сценични изкуства, регионални културни дейности, прояви в областта на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално културно наследство. »повече

--------------------------------------------------

Музеят в Смолян защити проект в Министерството на културата

РИМ „Стою Шишков” – Смолян спечели проектно предложение „Оборудване на фондохранилище за съхранение на музейни ценности от колекция „Дребни народни тъкани и плетива“. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата по обявена конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства »повече

--------------------------------------------------

 Лятна практика в РИМ „Стою Шишков“ - Смолян на студенти от специалност „рекламен дизайн“ в Национална Художествена Академия - София

През периода от 24 до 28 юни 2019 година студенти от специалност Рекламен дизайн в Националната Художествена Академия – София провеждат eжегодната си практика в залите на РИМ-Смолян. »повече

 

--------------------------------------------------

програмата за обученията може да видите тук

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

ПРОГРАМА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН ЗА МАЙСКИТЕ МУЗЕЙНИ ПРАЗНИЦИ ПО ПОВОД  18 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ

Разнообразни са инициативите от програмата на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян за майските музейни празници по повод 18 май – Международен ден на музеите. На 16 май от 16.00 часа ще бъде представена книгата на Николай Щърбов, Снежина Рижикова „Стою Н. Шишков (1865-1937). Житейски път и творческа биография. Част II. В Пловдив и китна Тракия“. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Реновиране на експозицията на Къща-музей „Ласло Наги“ – Смолян

Приключи изпълнението на дейностите по Договор с Посолството на Унгария в България – Унгарски културен институт – София, за обновяване на техническата среда в експозицията на Къща-музей „Ласло Наги“ – Смолян. Тези дейности са част от мащабен проект за реновиране на откритата през 1981 г. музейна експозиция, посветена на Ласло Наги – унгарски поет и преводач на български народни песни и класическа и съвременна българска поезия на унгарски език; »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ - СМОЛЯН ПО ПОВОД 18 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА ОТКРИВА ИЗЛОЖБА „СРЕДНИТЕ РОДОПИ – ПЪТИЩА ВЪВ ВРЕМЕТО“

На 18 април от 17.00 часа в експозиционните зали на музея, по повод Международния ден за опазване на паметниците на културата, РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще открие изложба „Средните Родопи – пътища във времето“. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

ГОСТУВАЩА ИЗЛОЖБА „ПЪТЯТ НА СВОБОДАТА ОТ ШИПКА ДО САН СТЕФАНО” НА  НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ „ШИПКА-БУЗЛУДЖА“ В РИМ „СТОЮ ШИШКОВ” – СМОЛЯН ПОСВЕТЕНА НА 3 МАРТ–НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Във връзка с 141-та годишнина от подписването на Сан Стефанския мирен договор, Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ представя фотодокументална и веществена изложба „Пътят на свободата от Шипка до Сан Стефано“ в Регионален исторически музей „Стою Шишков“- Смолян посветена на 3 мартНационалният празник на Република България. »повече

--------------------------------------------------

В залите на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян се открива фотодокументалната изложба „Ние помним…“, посветена на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея

Фотоизложбата е краен резултат от реализирана през ноември 2018 г. младежка експедиция „Ние помним…“. Тя е инициирана от музея и проведена съвместно с ученици от клуб „Млад краевед“ при ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян. Инициативата е финансирана от Националния комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

В РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН ПРЕДСТАВЯТ ИЗЛОЖБАТА „ПОШЕВИЦИТЕ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ…“

На 10януари 2019 г., от 11.30 часа в залите на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще бъде открита изложбата„По шевиците ще ги познаете…“,в рамките на програмата „На 100 км от Европейската столица на културата Пловдив#Заедно“.
Експозициятавключва представителна извадка от фондовете на четири музея – Регионалните исторически музеи в Смолян, Шумен, Бургас иРегионален етнографски музей – Пловдив. Тя отразява различните видове везбени украси с техните регионални етнографски характеристики. Експонирани са както единични шевици, така и цели елементи от традиционната народна носия – ризи, престилки, кърпи за глава. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА МУЗЕЙНИЯ ПЛАКАТ – СМОЛЯН

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Този статут урежда дейностите по организирането и провеждането на Националния преглед на музейния плакат, който се реализира в Регионален исторически музей (РИМ) „Стою Шишков“ – Смолян, наричан за по-нататък Преглед. »повече

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

--------------------------------------------------

МЛАДЕЖКА ЕКСПЕДИЦИЯ „НИЕ ПОМНИМ…“

По повод отбелязването на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея, експерт от Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смоляни ученици от клуб „Млад краевед“ при ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян, проведоха младежка експедиция под наслов „Ние помним…“. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

В Музея в Смолян „Четем родопски легенди и предания“

В рамките насъвместния проект на Областна администрация– Смолян и културни институции в града „Европейска културна съкровищница. Европа и Смолян заедно“ на 14 и 15 ноември от 15.00 часа в залите на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще се проведе инициативата „Четем родопски легенди и предания“. »повече

--------------------------------------------------

РИМ „Стою Шишков“ - Смолян открива фотодокументалната изложба „Христо Попконстантинов-виден родоповед, книжовник и общественик“, посветена на Деня на народните будители и 160– годишнината от неговото рождение

РИМ „Стою Шишков“–Смолян открива на 29 октомври от 16.00 часа фотодокументалната изложба „Христо Попконстантинов–виденродоповед, книжовник и общественик“, която сепосвещава на Деня на народните будители и 160– годишнината от неговото рождение. »повече

--------------------------------------------------

Изложба „Костадин Илчев – гайдарят, учителят, майсторът“

На 18 октомври 2018 г. от 17, 00 часа в залите на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще бъде  открита изложба „Костадин Илчев – гайдарят, учителят, майсторът“.
Акцентът в нея е творческият път на Костадин Илчев – гайдар и майстор на каба гайди, вписан през 2016 г. в Националната представителна листа на нематериално културно наследство на България. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

В РИМ “СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН ЗАПОЧВАТ ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО 2018

И през настоящата 2018 година за 20– ти пореден път се провеждат Европейските дни на наследството, в които ввсяка година през месец септември се включват милиони хора от почти всички страни на нашия континент. През 2018 те са икулминация на честванията на Европейската година на културното наследство. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян стартира археологическо проучване на Момчилова крепост за 2018 година

На 13 август 2018 година се подновиха археологическите разкопки на Момчилова крепост край с. Градът, които ще продължат до 27 август. Финансирането в размер на 10 000 лева е осигурено от Министерство на културата. »повече

--------------------------------------------------

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДУЛИ (02 - 13 юли 2018 г.) 

„ЕКСПОНАТИТЕ ГОВОРЯТ…“ – 2 юли, 09 юли (понеделник)
Разходка из музейните зали и разкази за автентични образци, даващи сведения за различните епохи и култури. Работа с брошура - въпроси, отговори и рисуване на експонати от постоянната експозиция.

„ОРДЕНИ И МЕДАЛИ ОТ МУЗЕЙНИТЕ КОЛЕКЦИИ“ –
3 юли, 10 юли (вторник)
Запознаване с избрани образци от колекциите. Стимулиране креативността на децата при изработване на подобни от глина, пластилин или чрез рисунка.

„КРАСОТАТА НА РОДОПА ПЛАНИНА“ – 4 юли, 11 юли (сряда)

Запознаване с богатия животински и растителен свят в Родопите чрез занимателни игри, рисуване, пана и др.

„ТРАДИЦИОННО РОДОПСКО ОБЛЕКЛО“ –
5 юли, 12 юли (четвъртък)
Разкази за облеклото в Средните Родопи – видове, материи, украси и технологии. Мънистените накити като допълнение към облеклото. Изработване на отделни образци.   

„СИМВОЛИТЕ НА СМОЛЯН И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ –
6 юли, 13 юли (петък)
Истории за символите на град Смолян и на държави, членки на Европейския съюз. Претворяване на избрани образци чрез „плъстене“ (древна практика за направа на плъсти), работа с пластилин и др.

--------------------------------------------------

ЛЯТНА ПРАКТИКА В РИМ
„СТОЮ ШИШКОВ“ - СМОЛЯН НА СТУДЕНТИ ОТ
СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН“ В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ

В РИМ „Стою Шишков“ – Смолян за поредна  година студенти от специалност „Рекламен дизайн“ с ръководителстарши преподавател д-р Теодор Лихопровеждат своята учебна практика. Студентите, разделени по екипи ще подготвят идейни проекти за временна мобилна изложба „Костадин Илчев – гайдарят, учителят, майсторът“ и рекламни материали, свързани с дейността на музея. »повече

--------------------------------------------------

ПРОГРАМА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН ЗА МАЙСКИТЕ МУЗЕЙНИ ПРАЗНИЦИ ПО ПОВОД  18 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ

Разнообразни са инициативите от програмата на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян за майските музейни празници по повод 18 май – Международен ден на музеите. На 18 май в 11.00 часа  ще бъде открита изложбата “Монети от европейските земи“. Експонира се по повод 18 май – Международен ден на музеите и 2018 – Европейска година на културното наследство. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------


ГОСТУВАЩА ИЗЛОЖБА „ПОЛША – СТРАНА НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  НА ЮНЕСКО“

На 16 април 2018 г. от 17.00 часа в залите на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще бъде открита гостуващата изложба на Полски институт – София „Полша – страна на забележителности, включени в Списъка на световното културно наследство  на ЮНЕСКО“. Изложбата е посветена на 18 април  - Международен ден за опазване на паметниците на културата. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

РИМ „ СТОЮ ШИШКОВ“ - СМОЛЯН ПО ПОВОД 3 МАРТ - НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И 140-ГОДИШНИНАТА ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА 1877-78 ГОДИНА ОТКРИВА ИЗЛОЖБА „ЗА ЧЕСТТА И СЛАВАТА НА БЪЛГАРИЯ“

По повод 3 март - Националният празник на Република България и 140-годишнината от Руско-турската война 1877-1878 година РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще открие изложбата „За честта и славата на България“. Това е първата инициатива на Смолянския музей по повод на Европейската година на културното наследство 2018 г. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ В РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН

На 16.01.2018 г. от 15.00 часа в залите на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян ще бъде проведена първата инициатива в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в Смолян.
Маргарита Люнчева - уредник в отдел „Археология“ ще изнесе публична лекция на тема „Къде се крият корените на европейската цивилизация? Поглед към най-ранната история на българските земи“. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Ценно дарение получи РИМ „Стою Шишков“ - Смолян

Днес 11.12.2017 г. РИМ „Стою Шишков“ -Смолян получи ценно дарение,от колекционера Съби Мезинскии брат му Асен Мезински: радиоапарат от 1961 година и портативно радио от 1968 година. И двата са произведени от баща им Алдин Мезински. Дарението е придружено със сребърен „Народен орден на труда“от 1964 г., връчен на Алдин Мезински.
С  този ценен дарителски жест се обогати фонд „Най-нова история на България“.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА МУЗЕЙНИЯ ПЛАКАТ – СМОЛЯН 2017

В РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ - ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ, ИЗЛОЖБА И ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ

Националният преглед на музейния плакате единствен по рода си конкурс за съвременни рекламни плакати на музеи, на постоянните им експозиции и временни изложби, в който могат да участват всички регистрирани в Министерство на културата музейни институции. »повече

Участващи плакати
Селектирани плакати
Наградени плакати

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

С ПЪСТРА ИЗЛОЖБА ЗАВЪРШИ ПЕТАТА ЛЯТНА ШКОЛА „ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ЕИЦ „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ – СМОЛЯН

Ученическата школа беше насочена към създаване на устойчива публика на институцията сред най-малките – децата от 7 до 12-годишна възраст. Школата е алтернатива за осмисляне на свободното време на децата от Смолян и близките селища, както и гостуващи в града. Чрез различни образователни модули те откриват нови възможности за образование и развлечение. »повече

--------------------------------------------------

ПРОГРАМА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“-СМОЛЯН ПО ПОВОД 18 ЮНИ-ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН

РИМ „Стою Шишков“-Смолян във връзка с 18 юни - Празника на обединения град Смолян организира следните инициативи. На 14 юни от 9.30 часа в зала 247 на общината ще се открие  научна конференция на тема „Стопански и културен живот в Родопите и Тракия през 19 век и 20 век“, под патронажа на г-н Николай Мелемов - кмет на Община Смолян. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян в Първи национален панаир на музейните сувенири

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян в периода 16-18 юни ще участва в Първи национален панаир на музейните сувенири, организиран от Министерство на културата, Сдружение „Български музеи“ и Етнографски музей на открито „Етър“. Той ще протече в два панела. »повече

--------------------------------------------------

„Среднородопско краезнание. Дигитални технологии.“  Заключителна среща на Програмата на МОН „Твоят час“ с ПМГ„Васил Левски“ - Смолян

РИМ „Стою Шишков“-Смолян  Ви кани на 13 юни от 15.00 часа в зала 247 на Община Смолян на заключителна среща на Програмата на МОН „Твоят час“, провеждана с ученици от ПМГ „Васил Левски“-Смолян. На нея ще се представят дигитални продукти по темата „Среднородопско краезнание. Дигитални технологии.“

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

В  РИМ „Стою Шишков“ – Смолян се открива гостуващаизложба „В началото бе буквата. България – земя на древни писмености“

В РИМ „Стою Шишков“ – Смолян на 11 май от 17.00 часа се открива гостуващафотодокументална изложба „В началото бе буквата. България – земя на древни писмености“, която е създадена по случай 1150-годишнината от създаването на славянската писменост и от Великоморавската мисия на св. Кирил и Методий. Това е съвместна инициатива със Съюза на учените в България - Смолян. Тя ще бъде представена от доц. Димо Чешмеджиев. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Обявление
Регионален исторически музей „ Стою Шишков” – Смолян,
търси да назначи 1 (един) брой екскурзовод.
»повече

длъжностна характеристика

--------------------------------------------------

РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН ОТКРИВА ГОСТУВАЩАТА ИЗЛОЖБА „ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДИНАРИ”

На 14 март (вторник) 2017 г., от 16.00 часа в залите на Регионален исторически музей „Стою Шишков“, със съдействието на Община Смолянсе открива гостуващата изложба на Изследователски институт на българите в Унгария и Унгарски културен институт при посолството на Унгария „По пътя на българските градинари”.» повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Покана за откриване на постоянен музеен кът

»повече

--------------------------------------------------

РИМ „ СТОЮ ШИШКОВ“ - СМОЛЯН ПО ПОВОД 3 МАРТ-НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА РАЗНООБРАЗНИ ИНИЦИАТИВИ

По повод 3 март - Националният празник на Република България РИМ „Стою Шишков“ - Смолян открива постоянен музеен кът, посветен на полковник Владимир Серафимов. В него ще бъдат експонирани наградните отличия и грамоти на прославеният  командир на 21-и пехотен Средногорски полк. Дарителят Петър Кирилов Тодоров от град Велинград дари безвъзмездно парични средства за »повече

--------------------------------------------------

Национален преглед на музейния плакат, който се реализира в Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян

Статут Заявка

--------------------------------------------------

На 6 март 2017 г. в KunsthistorischesMuseumWien ще бъде открита изложбата „Das erste Gold“ – „Първото злато“.
РИМ „Стою Шишков“ – Смолян участва с експонатите  - Рапира, м. Лилово, Късна бронзова епоха, ХІV в. пр. Хр. и Каменни калъпи за отливане на бронзови сечива, Могилица, Бронзова епоха, 3000 – 1500 г. пр. Хр.

--------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ" - СМОЛЯН РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ - СМОЛЯН
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

организират конкурс за есе на тема:

„ДЕЛА ТРЯБВАТ, А НЕ ДУМИ...." »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

»повече

--------------------------------------------------

Обявление
Регионален исторически музей „ Стою Шишков” – Смолян,
търси да назначи 1 (един) брой екскурзовод. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
 

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ В РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян организира Публични лекции, които ще бъдат представени на 2.11.2016 г. от 16.00 часа в административната сграда на музея.
Проф. дин Казимир Попконстантиновvще презентира темата „Св. княз Борис І – покръстител и просветител“.
Д-р Николай Бояджиев ще представи успешно защитената на 06.07.2016 г. във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ докторска дисертация на тема „Крепостите в Западните Родопи през V-ХІV век“. Представеният труд представлява успешен опит да се събере цялостна историческа и археологическа информация за възможно най-голям брой крепости в Западните Родопи през ранновизантийската и средновековната епохи. Ще бъдат показани интересни находки от редица крепости на територията на Смолянска област, някои от които непубликувани.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Ревю-спектакъл „Магията на традиционната родопска носия“

Уникални, автентични родопски носии показаха 18-те участници в ревю-спектакъла „Магията на традиционната родопска носия“, който се проведе на 29 септември от 14.30 часа в експозиционни зали на музея по повод Европейските дни на наследството – 2016 г. »»повече
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Завърши четвъртата лятна школа „Ваканция в музея“, организирана от Регионален исторически музей „Стою Шишков“– Смолян със съдействието на ЕИЦ „Европа Директно“ – Смолян. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Програма на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян за честване на Празника на обединения град »повече

--------------------------------------------------

ЛЯТНА ПРАКТИКА В РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“-СМОЛЯН НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН“ В НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ  - СОФИЯ »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

ПРОГРАМА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН ЗА МАЙСКИТЕ МУЗЕЙНИ ПРАЗНИЦИ ПО ПОВОД 18 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ТЕМА ЗА 2016 „МУЗЕИ И КУЛТУРНИ ПЕЙЗАЖИ“ »повече

--------------------------------------------------

ПРОГРАМА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН ЗА МАЙСКИТЕ МУЗЕЙНИ ПРАЗНИЦИ ПО ПОВОД 18 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ТЕМА  ЗА 2016 „МУЗЕИ И КУЛТУРНИ ПЕЙЗАЖИ“ »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Завърши конкурса, посветен на 140-годишнината от Априлското въстание, който Регионален исторически музей „Стою Шишков”– Смолян реализира със съдействието на Регионален инспекторат по образование – Смолян. Конкурсът беше адресиран към училищата в област Смолян и се проведе в два панела:
●  Мултимедиен проект на тема: „Априлско въстание 1876“
●  Есе на тема: „Личности от Априлското въстание“

»повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

РИМ „ СТОЮ ШИШКОВ“-СМОЛЯН ПО ПОВОД 3 МАРТ-НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВЯ „КАМЕННИТЕ ЩИТОВЕ НА СМОЛЯН-ПРЕДАНИЯ, ИСТОРИЯ, СЪКРОВИЩА“- ОСЪВРЕМЕНЕНА АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЧАСТ ОТ ПОСТОЯННАТА МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

По повод 140-годишнината от Априлското въстание, Регионален исторически музей „Стою Шишков”– Смолян със съдействието на Регионален инспекторат по образование - Смолян организират ученически конкурс в два панела:
●  Мултимедиен проект на тема: „Априлско въстание 1876“
●  Есе на тема: „Личности от Априлското въстание“

»повече
--------------------------------------------------
На 24, 25 и 26.12.2015 г. и 1.01.2016 г. РИМ "Стою Шишков" - Смолян няма да работи.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МУЗЕИ И КОЛЕКЦИИ“
8-9 октомври 2015 г.

Програма

»повече

 

--------------------------------------------------

„ЕвроВизия. Музеите представят Европа” /ЕМЕЕ/ е международен проект съфинансиран по програма „Култура“ на Европейския съюз, който започна през ноември 2012г. и ще завърши през октомври 2016 г. Неговата главна цел е да отговори на въпроса как да бъде привличана повече публика в музеите. »повече

--------------------------------------------------

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ В ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА МУЗЕЙНИЯ ПЛАКАТ – СМОЛЯН 2015

На 25.09.2015 г. от 17.30 часа в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян се проведе церемонията по награждаване от конкурса „Първи Национален преглед на музейния плакат – Смолян 2015“. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
На 24 май 2015 г. (неделя) РИМ "Стою Шишков" - Смолян няма да работи.
--------------------------------------------------

МАЙСКИ МУЗЕЙНИ ПРАЗНИЦИ ПО ПОВОД
18 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ
“МУЗЕИ ЗА УСТОЙЧИВО ОБЩЕСТВО” »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Община Смолян, Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян
МУЗЕИ И КОЛЕКЦИИ
Научна конференция, 8-9.10. 2015 г., Смолян
»повече
--------------------------------------------------

Регионален исторически музей "Стою Шишков", съвместно с Министерство на културата, Община Смолян, Областна администрация - Смолян, Факултет за приложни изкуства на Национална художествена академия, е учредител на ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА МУЗЕЙНИЯ ПЛАКАТ.
В ПРЕГЛЕДА имат право на участие български музеи, вписани в Регистъра на Министерство на културата. Прегледът се провежда в две категории - съвременен рекламен плакат за музей/постоянна експозиция и съвременен рекламен плакат за временна музейна изложба.
Плакатите за участие в прегледа се изпращат заедно със заявка за участие до 15 май 2015 г. в РИМ "Стою Шишков" - Смолян.
Обявяването на резултатите - в рамките на Европейски дни на наследството, 2015, по програмата на Община Смолян.
Регламент и заявки за участие - „Рекламен плакат на музей и/или за постоянна експозиция“ и „Рекламен плакат на музейна изложба“.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

ГОСТУВАЩА ИЗЛОЖБА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН В РИМ-КЪРДЖАЛИ
На 9.12.2014 г. от 17.00 часа в Регионален исторически музей - Кърджали ще бъде открита изложбата „Родопски легенди и разкази“, избрани от колекция „Графика“ на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян. »повече

--------------------------------------------------

ГОСТУВАЩА ИЗЛОЖБАНА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-АСЕНОВГРАД „ИЗСЕЛНИЦИ – ПРЕСЕЛНИЦИ” В РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“-СМОЛЯН
На 1 декември от 17.00 часа в РИМ „Стою Шишков“-Смолян ще се открие изложбата „ИЗСЕЛНИЦИ – ПРЕСЕЛНИЦИ” на Исторически музей-Асеновград. »повече

--------------------------------------------------

Смолянският музей отново към хората със специални потребности
Регионален исторически музей “Стою Шишков”- Смолян за пореден път обръща нужното внимание към хората със специални потребности. През годините музейните проекти, програми, изложби и инициативи са отворени за всички, включително и за хората в неравностойно положение. »повече

--------------------------------------------------

ГОСТУВАЩА ИЗЛОЖБА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН В ИМ-АСЕНОВГРАД »повече

--------------------------------------------------
Регионален исторически музей „ Стою Шишков” – Смолян
Ви кани на откриване на изложба
РОДОПЧАНИ ПО ФРОНТОВЕТЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА »повече
--------------------------------------------------

20 Октомври 2014 г.

Обявление
Регионален исторически музей „ Стою Шишков” – Смолян,
търси да назначи 1 (един) брой фондопазител.
»повече

--------------------------------------------------

Община Смолян Кметство Широка лъка Регионален исторически музей „Стою Шишков” Клуб „Приятели на музея в Смолян“
ОРГАНИЗИРАТ ІV-та КРЪГЛА МАСА
В КАДЪР: ШИРОКА ЛЪКА, РОДОПИТЕ »повече

--------------------------------------------------

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО 2014 ГОДИНА
19-28 СЕПТЕМВРИ »повече

--------------------------------------------------

На 19 септември 2014 г. от 17.00 часа в изложбените зали на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, се открива временната изложба „Родопите през погледа на две изкуства”, реализирана с финансовата подкрепа на Министерство на културата по проект за подпомагане мобилност на музейни изложби. »повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Музеят в Смолян защити проект в Министерство на културата
РИМ „Стою Шишков” – Смолян спечели проект за създаване на мобилна изложба „Родопите през погледа на две изкуства” в сесия за частично финансиране на проекти. »повече

--------------------------------------------------

СТАРТИРА  ЛЯТНА ПРАКТИКА В РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ - СМОЛЯН НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН“ ПРИ НХА-СОФИЯ »повече

--------------------------------------------------

Повече от 60 човека се включиха в ателието за изработване на еньовденски китки, организирано от музейната колегия на 24 юни – Еньовден в рамките на Фестивала на дивите цветя, Община Смолян. Баби с внучета, майки и бащи с децата си, ученици, учители, колеги, приятели, гости на музейната институция и град Смолян се потопиха в магията на изработване на еньовденските китки. Запознаха се с лечебните сили на билките, песните, наричанията, вярванията и обичаите в различните селища в региона по повод големия годишен празник Еньовден. Почти всички, с помощта на музеен специалист, направиха еньовски китки, които отнесоха със себе си за спомен.

--------------------------------------------------
Регионален исторически музей "Стою Шишков" - Смолян предлага примамлива алтернатива за свободното време на децата през лятната ваканция. »повече
------------------------------------
--------------------------------------------------

Програма на РИМ „Стою Шишков“ - Смолян по повод
18 юни - Празник на обединения град Смолян

На 16 юни от 17.30 часа в партньорство с Община Смолян в РИМ „Стою Шишков“ - Смолян  ще се открие изложбата „ От Смолян до Олимпийските върхове“.
Гостуващата изложба на РИМ - Хасково “Девет товара коприна и още девет- везани”  в изложбените  залите на РИМ „Стою Шишков“ на 18 юни от 17.00 часа. »повече

--------------------------------------------------
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ
16 май - изложбени зари на РИМ "Стою Шишков" - Смолян
»повече
17 май -Нощ в музея
»повече
--------------------------------------------------
Единственият българин, посетил всички български селища в Западна Тракия, представи книгата си в Смолян »повече
--------------------------------------------------
Музеят и галерията в Смолян подреждат паметен кът за полковник Серафимов »повече
--------------------------------------------------
Смолян гледа уникалните фотографии на Крум Савов, картини на своето време »повече
--------------------------------------------------
Юбилеен сборник, посветен на 100-годишнината от Балканската война, осветлява нови факти и трактовки за военните събития и следвоенното развитие на Родопския край »повече
--------------------------------------------------

Стоян Райчевски представя книгата за тракийските бежанци на Димитър Шалапатов »повече

--------------------------------------------------
Смолянският музей представя пътеводител на английски език на Международното туристическо изложение в Пампорово »повече
--------------------------------------------------

Фотографиите на Крум Савов – живописен разказ за живота през първите десетилетия на ХХ век »повече

--------------------------------------------------

Прояви, посветени на 101 години от Балканската война  и Освобождението на Смолян »повече

--------------------------------------------------
Сборникът „100 години Балканска война - 100 години свобода за Родопите“ ще бъде представен в София »повече
--------------------------------------------------
Смолянският музей се включи в Европейските дни на наследството за петнадесета поредна година. »повече
--------------------------------------------------

Европейски дни на наследството 23-29 септември 2013 година»повече

--------------------------------------------------

В РИМ Смолян се проведе Десетата лятна школа по антропология »повече

--------------------------------------------------

Родопите имат свое място във възпоменателните тържества за 110-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание »повече

--------------------------------------------------
Две смолянски крепости се превърнаха в туристически атракции по европроект »повече
--------------------------------------------------
Детската музейна школа завърши с изложба »повече
--------------------------------------------------

Смолянски археолози участваха в научна конференция  по българо-гръцки проект с доклади за две смолянски крепости »повече

--------------------------------------------------

Млади дизайнери разработиха  творчески проекти в смолянския музей »повече

--------------------------------------------------

Забавни и полезни занимания за учениците  през ваканцията предлага смолянският музей »повече

--------------------------------------------------

Музеят посвети археологическа изложба на Празника на единния град Смолян »повече

--------------------------------------------------
За пръв път РИМ Смолян посвети марка с винетка на празника на единния град Смолян »повече
--------------------------------------------------

Ученици представиха мултимедийни проекти за родопски революционери »повече

--------------------------------------------------
Млади смолянчани представиха първата си книга »повече
--------------------------------------------------

Млади българи от чужбина се влюбиха в Родопите »повече

--------------------------------------------------
“Иманье без довършуванье” или “Устни и музикални традиции на овчарските общности в Европа” е една различна музейна изложба, която можете да видите в Регионален исторически музей “Стою Шишков” – Смолян, от 8 март до 8 септември 2013 г. »повече
--------------------------------------------------

 „Виртуален музей“ разказва за културно-историческото наследство на траки и византийци от Смолян до гръцкия остров Самотраки »повече

--------------------------------------------------
Радиолюбители от Франция, Италия, Украйна, Великобритания и Русия научиха за Европейската нощ в смолянския музей »повече
--------------------------------------------------
Смолянският музей отличи с почетни грамоти за дарителство 29 граждани и 5 институции »повече
--------------------------------------------------

Млади фотографи редят изложба в смолянския музей »повече

--------------------------------------------------

Доброволци канят смолянчани на „Нощ в музея” »повече

--------------------------------------------------

Регионален исторически музей „Стою Шишков” – гр.Смолян
    
МАЙСКИ МУЗЕЙНИ ПРАЗНИЦИ – 2013 ГОДИНА

„Музеите (памет + креативност) = на социален прогрес”

17 май 2013  (петък)  
Място - изложбена зала на РИМ „Стою Шишков” – Смолян
14.00 часа – Откриване на изложба „Музеи – памет и креативност“ в партньорство с клуб „Аз, фотографът”  при ПМГ „Васил Левски” – Смолян с ръководител Сашо Сарандалиев.

18 май 2013  (събота)  - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ
Място - експозиционни зали на музея

Програма:
11.30  часа – Връчване на почетни грамоти на дарителите на музея.
12.00  часа – Поднасяне на цветя пред паметната плоча на Стою Шишков.

18 май 2013  (събота)  -  EВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ
Място - експозиционни зали на музея

Програма:
17.00 часа - Концерт на Общински духов оркестър.
17.30 часа – LZ18RIM - Радиоизлъчване от залите на РИМ „Стою Шишков” – Смолян с позивна NIGHT AT THE MUSEUM.
18.00 - 19.00 часа - Концерт на Обединен детски комплекс – Смолян.
19.00 - 22.00 часа - Прожекция на документални филми: „Приятели на музея“, „Да докоснеш планината“, „Непознатата Родопа“ и „През Родопите 200 километра туризъм“.

Широко отворени врати за постоянна експозиция „Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши дни” и временните изложби: „Иманье без довършуванье” и „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството“ (гостуваща изложба от Национален музей „Васил Левски“ – Карлово).

Инициативата се провежда съвместно с Клуб „Приятели на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян

--------------------------------------------------

Нова книга за Апостола разкрива как се раждат митовете за Васил Левски »повече

--------------------------------------------------

Изложба за Апостола от  Национален музей „Васил Левски“ - Карлово гостува в Смолян »повече

--------------------------------------------------

Музеят в Смолян посвети кръгла маса на културното и природно наследство на Родопите »повече

--------------------------------------------------

Община Смолян и Регионалният исторически музей - Смолян организират представяне на сборника "100 години Балканска война - 100 години свобода за Родопите 1912-2012" с участието на академик Георги Марков.

--------------------------------------------------

Сборник, посветен на 100-годишнината от  Балканската война, издаде Регионалният исторически музей в Смолян »повече

--------------------------------------------------

Уникална изложба „Иманье без довършуванье“ представя нематериалното наследство на овчарските общности в Европа »повече

--------------------------------------------------
Заключителен етап на ученически конкурс за рисунка
По повод 135-годишнината от Руско-турската освободителна война Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, със съдействието на Регионален инспекторат по образование – Смолян, организира ученически конкурс за рисунка на тема: „С Освободителите през Родопите”. »повече
--------------------------------------------------
В навечерието на един от най-почитаните бъл-
гарски празници – Първи март, музеят в Смо-
лян отваря врати ателие за изработване на тра-
диционни родопски мартеници. »повече
--------------------------------------------------

Историческият музей в Смолян възкресява миналото на Родопа планина
Автор: Анна Капитанова»повече


--------------------------------------------------
Конкурс "С ОСВОБОДЕТЕЛИТЕ ПРЕЗ РОДОПИТЕ" по повод 135 години от освободителната Руско-турска война 1877-78 г. »повече
--------------------------------------------------

Обявление
Регионален исторически музей „ Стою Шишков” – Смолян,
търси да назначи 1 (един) брой фондопазител.

»повече

--------------------------------------------------

Заключителен етап на ученически конкурс за мултимедиен проект „Балканската война 1912 – война на националната надежда”
Първа награда - Слави Кадиев (12 б клас) от ПМГ „Васил Левски” – гр. Смолян; Втора награда - Севина Ушева (11 а клас) от ПГ „Васил Димитров” – гр. Мадан; Трета награда - Григор Давидов (9 клас) от СОУ „Васил Дечев” – гр. Чепеларе;
»повече

--------------------------------------------------
Обява за работа по Оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество" Гърция - България 2007-2013 »повече
--------------------------------------------------

Програма
за провеждане на национална научна конференция
„100 години Балканска война – 100 години свобода за Родопите”
Смолян, 15-16 октомври 2012 г.
Научен ръководител: акад. Георги Марков
»повече

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Европейски дни на наследството 27-30 септември 2012 г.
Програма на Регионален исторически музей „Стою Шишков” - Смолян 27 септември 2012 г. от 16.00 часа  - откриване на ученическа изложба „Моята нарисувана идея за музея на Обединена Европа”... »повече

--------------------------------------------------
Обява за работа по Оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество" Гърция - България 2007-2013 »повече
--------------------------------------------------

РИМ „Стою Шишков”
обявява
свободно работно място на длъжност – шофьор.
Степен на образование: средно, притежаващ свидетелство за МПС - категория “С”.
Документи се приемат
в деловодството на музея до 14. 09. 2012 г.

--------------------------------------------------
В месеца на Италианския фестивал – 2012 в залите на Регионалния исторически музей “Стою Шишков” гостува фотографската изложба “Пътуване из Сардиния”. »повече
--------------------------------------------------
От 29 юни до 8 юли 2012 г. в залите на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, Работилница „Седянка” представя изложбата си „На седянка в Смолян”. »повече
--------------------------------------------------
Кръгла маса "В кадър: Смолян, Родопите" »повече
--------------------------------------------------
По повод националния празник на Република България 3 март и 100 годишнината от Балканската война и освобождението на Родопите в РИМ „Стою Шишков” гостува изложбата “По стъпките на Отче Матея и неговите сподвижници” на Регионален исторически музей – Велико Търново »повече
--------------------------------------------------

Инициативи посветени на "100 години Балканска война - 100 години свобода за Родопите"

Програма на РИМ "Стою Шишков" - Смолян за честване на 100 години от Балканската война и Освобождението на Родопите »повече

По повод 100-годишнината от Балканската война, РИМ „Стою Шишков” – Смолян организира научна конференция „100 години Балканска война – 100 години свобода за Родопите”. »повече

Регламент за организиране и провеждане на мултимедиен проект на тема "Балканска война 1912 г. - война на националната надежда"»повече

Регламен за провеждане общинска ученическа викторина на тема "Балканска война 1912 г. - война на националната надежда"»повече

--------------------------------------------------
Музейната работилница за сурвачки’2011 приключи »повече
--------------------------------------------------
Гостуваща изложба на исторически музей Асеновград. »повече
--------------------------------------------------
Доброволци със специална мисия се включиха в Музейната работилничка за сурвачки, организирана от РИМ-Смолян, в навечерието на 2012 г. »повече
--------------------------------------------------
В навечерието на Коледните и Новогодишни празници музейната работилница за изработване на традиционна родопска сурвачка в РИМ „Стою Шишков”– Смолян отново отваря врати. »повече
--------------------------------------------------
Регионален исторически музей "Стою Шишков" и Регионален инспекторат по образование - Смолян ви канят »повече
--------------------------------------------------
Изложба "Върви народе възродени към познание, духовно съвършенство, европейско единение". »повече
--------------------------------------------------
В рамките на Общинската програма за отбелязване 99 годишнината от Балканската война и празника на град Смолян, в дните 19, 20 и 21 октомври РИМ “Стою Шишков” – Смолян предложи безплатно на вниманието на училищата в областта образователната програма “Балканската война 1912” »повече
--------------------------------------------------
В рамките на Дните на доброволчеството и усмивките в Родопите (септември, октомври) на 15 октомври 2011 г. Регионален исторически музей «Стою Шишков» - Смолян организира акция под надслов: «Кирило-методиевата азбука върху плъсти». »повече
--------------------------------------------------
99 години от Балканската война и освобождението на Родопите. »повече
--------------------------------------------------

Лятна школа по антропология, 6-13 септември 2011 г., Смолян. Организатори: НБУ, департамент „Антропология“ и РИМ-Смолян, със съдействието на университетите Фрибур и Лион-2. »повече

--------------------------------------------------

От 12 юли до 6 август 2011 г. включително в залите на РИМ-Смолян гостува изложбата на Пловдивска Света митрополия за живота и дейността на Патриарх Кирил (1901-1971).
Снимки, вещи и документи представят  живота и делото на Патриарх Кирил, дългогодишен Пловдивски митрополит. Фотодокументалната част на изложбата е организирана в 25 тематични табла, богато илюстровани със снимки и карти. Особен интерес представляват богослужебните одежди на Патриарха и работни варианти на църковно-историческите му трудове с ръкописни бележки по тях. Светата Пловдивска митрополия дари за библиотеката на РИМ-Смолян екземпляри от най-значимите трудове на Патриарх Кирил, посветени на пловдивските митрополити Панарет, Натанаил и Паисий, днес библиографска рядкост.

--------------------------------------------------
Ателие за плъсти. С участието на специалисти от отделите „Етнография” и „Връзки с обществеността” на РИМ-Смолян, на 8 юли в Картинната галерия при Музейната сбирка в село Момчиловци майсториха плъсти. »повече
--------------------------------------------------
Излезе от печат най-новото издание на РИМ-Смолян "Нумизматичната колекция на Регионалния исторически музей в Смолян (Централни Родопи). Гръцки, тракийски, македонски, римски републикански, римски императорски, римски провинциални и византийски монети от V век пр.ХР. до VІ век".
--------------------------------------------------
18 май - международен ден на музеите. РИМ-Смолян благодари на всички свои приятели, дарители, съмишленици за поздравленията и за съпричастието към нашата дейност по опазване на културното наследство.
--------------------------------------------------
14 май - Нощ в музея.

--------------------------------------------------
РИМ „Стою Шишков” – Смолян, посреща Великденските празници с изложба от възрожденски икони от музейния фонд. »повече
--------------------------------------------------

Заключителен етап на ученическия конкурс за мултимедиен проект посветен на 135 годишнината от Априлската епопея. Наградените презентаци може да изтеглите от тук:

І място- Ангелина Киречиева
ІІ място – Петя Георгиева
ІІІ място – Величко Узунов
»повече

--------------------------------------------------

Научна конференция "Културни наследства - политически залози и реконструиране на територии", 11 - 13 март 2011 г.
Предварителна програма »повече

Резултати от конференцията »повече

--------------------------------------------------
За 135 годишнината от Априлското въстание - конкурс за мултимедиен продукт »повече
--------------------------------------------------

Музейно ателие за мартеници – 2011 година »повече

--------------------------------------------------

Музейна работилница за традиционни родопски мартеници - 21-28 февруари »повече

--------------------------------------------------
През коледно-новогодишни празници експозицията на РИМ-Смолян, няма да работи за посетители само на 25 декември 2010 г. (събота) и на 1 януари 2011 г. (събота).
--------------------------------------------------
Участие на експерт от РИМ-Смолян в семинар по проблемите на устойчивото развитие на 
традиционните селища от двете страни на границата България - Гърция. »повече
--------------------------------------------------

За пореден път в навечерието на Коледните и новогодишни празници музеят в Смолян отваря врати етнографската работилница за изработване на традиционна родопска сурвачка. »повече

--------------------------------------------------

21 октомври 2010 г . – финален етап на музейната образователна програма - КОНКУРС за рисунка на тема „Полковник Серафимов – Освободителят на Родопите". »повече

--------------------------------------------------
19 октомври 2010 г. – откриване на музейна изложба „Смолян – минало и настояще” »повече
--------------------------------------------------
Скарабеят от Смолян - в сутришният блок на БНТ»повече
--------------------------------------------------
На 23 септември 2010 г. от 14.30 часа в Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян за пореден (12-и) път ще се открият Европейските дни на наследството (ЕДН). »повече
--------------------------------------------------

На 15 септември 2010 година стартира музейна образователна програма КОНКУРС за рисунка на тема „Полковник Серафимов – Освободителят на Родопите”. »повече

--------------------------------------------------
Експедиция „Из Южните Родопи” – август 2010. В рамките на тридневна експедиция, музейни експерти от РИМ-Смолян посетиха родопските селища в Префектура Ксанти.»повече
--------------------------------------------------

ПАМЕТ ЗА ОСНОВАТЕЛЯ. На 27 юли 2010 г. се навършват 145 години от рождението на видния родоповед и основател на музея в Смолян Стою Неделев Шишков.
Музейната колегия отбеляза забележителната дата със среща с Дечо Камишев,  родственик на Стою Шишков, един от учредителите на Клуб „Приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян”.»повече

--------------------------------------------------

Археологическо лято’2010. На 19 юли стартираха спасителни археологически проучвания на обект „Момчилова крепост”, с. Градът, с научни ръководители проф. Маргарита Ваклинова от НАИМ при БАН и Николай Бояджиев – археолог от РИМ „Стою Шишков” – Смолян. Те се провеждат съвместно с Община Смолян и клубовете „Съхрани българското” в града. За 4-та поредна година младите изследователи на миналото родния край подпомагат проучванията на обекта. Задачата за тази година е разкриване трасето на северната крепостна стена.

--------------------------------------------------
Продължават проучванията на археологически обекти в землището на с. Гела в рамките на проект „Археологическо разкриване, консервиране и представяне на тракийска крепост „Градище” и средновековна базилика край с. Гела, Западни Родопи, България”, изпълняван от Фондация „Развитие на индустриалното, културно и природно наследство” – с. Гела, област Смолян. В момента екипът с научен ръководител Дамян Дамянов – археолог от РИМ „Стою Шишков” – Смолян, започва работа на тракийска крепост „Градище”.
--------------------------------------------------
В Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, стартира 10-дневно ателие за изработване на накити от маниста по старинна технология.
То е организирано в рамките на проект „Мънистените накити – традиции и съвременност” на „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян”, на който музейната институция е партньор.
»повече
--------------------------------------------------
Регионален исторически музей "Стою Шишков" - Смолян, представя гостуваща изложба от уникални старинни китайски бродерии "Нишки от светлина", предоставена от Посолството на Китайската народна република в рамките на културната програма, съпътстваща установяването на дипломатически отношения между двете страни преди 61 години. Тя ще бъде открите на 1 юни 2010 г. от 17.00 часа. Успоредно с изложбата от бродерии в музейните зали за първи път се показват документи, снимки и вещи, свързани с дейността на Българо-китайското дружество в Смолян, основано през 1990 г. Изложбата може да бъде посетена до 5 август 2010 г. »повече
--------------------------------------------------
На 15 май българските музеи се присъединяват към европейската инициатива НОЩ В МУЗЕЯ. »повече
--------------------------------------------------
Колегията на Регионален исторически музей "Стою Шишков" получи специално поздравление от д-р Тодор Чобанов, зам.-министър на културата »повече
--------------------------------------------------
Четирима специалисти от РИМ „Стою Шишков” ще вземат участие в Националната научна конференция на тема „Личността в историята” с научен ръководител проф. Георги Бакалов, която се провежда на 22 и 23 април 2010 г. в РИМ - Стара Загора.
В програма на конференцията са включени  
Златка Петрова с доклад на тема „Полк. Владимир Серафимов – освободителят на Родопите”;
Йорданка Цветкова с доклад на тема „Христо Караманджуков – издателят на сп. „Родопа”;
Катя Сулинаджиева с доклад на тема „Николай Вранчев – Живот и дейност” и Таня Марева с доклад на тема „Стою Шишков и Родопите”.
--------------------------------------------------
На 22 април 2010 г. от 14.30 часа пред експозицията на РИМ – Смолян, започват инициативите, посветени на Международния ден на земята и на обявяването на 2010 за Световна година на биоразнообразието, които ще продължат в рамките на два дни в залите на музея.» повече
--------------------------------------------------
За  VІІ-то Международното туристическо изложение във Велико Търново „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, 14-17 април 2010, Регионален исторически музей „Стою Шишков” – гр. Смолян, подготвя свое представяне с рекламни материали - постер, плакати, рекламни дипляни, картички, стикери и др., които ще бъдат изложени на щанда на Община Смолян.
--------------------------------------------------
Регионален исторически музей „Стою Шишков” търси да назначи консерватор/реставратор на половин щат по документи. » повече
--------------------------------------------------
Регионален исторически музей”Стою Шишков” - Смолян

Н А П О М Н Я,


че съгласно § 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКН (ДВ, бр.19 от 2009 г.) и Наредба  Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за звършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности (ДВ, бр.101 от 2009 г.) на 10 април 2010 г. изтича законовия срок за подаване на заявления от физически и юридически лица за идентификация на притежавани движими културни ценности.

На 10 април (събота) от 10,00 до 17,00 ч. администрацията на РИМ-Смолян, също ще приема документи. Вход – през експозиция.