Профил на купувача

"РЕМОНТ НА ПОКРИВ И КОНСЕРВАЦИОННИ И РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ (КРР)  ПО ДЪРВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТРУКЦИИ ЗА ОБЕКТ: КЪЩА-МУЗЕЙ „ЛАСЛО НАГИ“ - СМОЛЯН

1. Обява

2. Документация

3. Количествена сметка

4. Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

5. Информация относно нов срок за отваряне на оферти

6. Протокол на комисия по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП 

Информацията е качена на: 26.08.2016 г.